Vlastnosti a specifikace

Barevná škála

BÉŽOVÁ
Nejpoužívanější a cenově nejdostupnější barva
MODRÁ
V přírodě vzácně se vyskytující barevné provedení
DUHA
Kouzla přírody jsou zobrazena ve dvoubarevném provedeníBalení

  • Fosival je dodáván na paletách v množství dle požadavku zákazníka
  • Na paletě je maximálně 42 m2 v závislosti na síle kamene
  • Paleta s materiálem je omotána smršťovací fólií
  • Váha jedné palety je odvislá od  druhu  a množství kamene. 1m2 obkladu váží cca 35 kg. 1m2 dlažby (15-25mm) váží cca 50kg.Technická data

Vlastnost Hodnota Jednotka
Objemová hmotnost 2642 kg/m3
Nasákavost 0,8 % hmotnosti
Pevnost v tahu za ohybu 23 MPa
Pevnost v tlaku 122 MPa
Obrusnost podle Böhma 2,91 mm
  • Svými parametry Fosival vyhovuje požadavkům na obkladové a dlažební desky z přírodního kamene.
  • Hodnotou obrusnosti pod 3 mm vyhovuje požadavku na exponované dlažby.
  • Certifikace proběhly v akreditovaných laboratořích.
  • Fosival vyhovuje požadavku na obsah radionuklidů ve stavebním materiálu.
TRNEX, spol. s r.o. - tř. Vítězství 1372, 686 04 Kunovice (okr. Uh. Hradiště), tel./fax: 572 557 898, mobil: 603 439 188, e-mail: trnex@trnex.cz